Adeli Подход

Основните компоненти на Adeli® подхода са AdeliSuit® и Adeli терапевтични методи (1991).

AdeliSuit® създава един вид имитация на мускулна рамка за стабилизиране тялото на пациента и крайниците възможно най-близо до нормалното. Това максимализира хода на мускулните движения по начин, по който биха се движели, при естествено функциониране. естествен път. Също така прави патологичните синергии по-слабо изразени.

Методите на лечение Adeli представляват специален набор от упражнения образци. Adeli упражненията се изпълняват в AdeliSuit®. Всяка група от упражнения се избира индивидуално според формата на увреждането, възрастта и общото състояние.

Трябва да се осъществят и някои предварителни упражнения преди да се постави AdeliSuit®. Упражненията се извършват в определена последователност по време на курса на лечение. Тъй като натоварват силно мускулите на пациента, те са склонни да се разширят и до известна степен, да нормализират аферентния път към мускулно-ставния апарат. В резултат на това централните мозъчни структури, отговорни за моторния контрол влизат в играта и по-слабо развитите функционални системи се стимулират по-интензивно.

Един от най-полезните ефекти от използването на метода Adeli е, че патологичните рефлекси стават значително по-слаби и нови образци на движение, по-близки до нормалните, се развиват много по-бързо.

След като пациентите все повече се научават да се движат съвсем самостоятелно, те проявяват драматично подобрение в говора, интелекта, визуалните, слуховите, тактилните и други сетивни функции.