Προσέγγιση Adeli

Τα βασικά συστατικά στοιχεία της Προσέγγισης Adeli® είναι το Κοστούμι Adeli® και οι Μέθοδοι Θεραπείας Adeli. (1991)

Το Κοστούμι Adeli® δημιουργεί ένα είδος μίμησης μυικού πλαισίου για να σταθεροποιηθεί ο κορμός και τα άκρα του ασθενή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο φυσιολογικό. Μεγιστοποιεί τη διαδικασία μυικών κινήσεων με τον τρόπο που θα κινούνταν, εάν λειτουργούσαν κανονικά. Επίσης καθιστά λιγότερο έντονες τις παθολογικές συνεργίες.

Οι Μέθοδοι Θεραπείας Adeli αποτελούν μία ειδική ομάδα ασκήσεων διαμόρφωσης δομών. Οι ασκήσεις Adeli εκτελούνται με το Κοστούμι Adeli®. Η κάθε ομάδα ασκήσεων επιλέγεται σε ατομικό επίπεδο ανάλογα με το είδος διαταραχής, την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενή.

Υπάρχουν επίσης κάποιες προκαταρκτικές ασκήσεις που πρέπει να εκτελούνται πριν να φορέσει ο ασθενής το Κοστούμι Adeli®. Οι ασκήσεις εκτελούνται με συγκεκριμένη ακολουθία κατά τη διάκρεια της θεραπείας. Καθώς επιβαρύνουν πολύ τους μύες του ασθενή, τείνουν να εντείνουν και, σε κάποιο βαθμό, να εξομαλύνουν την προσαγωγό ροή στο μηχανισμό μυών-αρθρώσεων. Συνεπώς, οι κεντρικές δομές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τον κινητικό έλεγχο ενεργοποιούνται και τα υποανάπτυκτα λειτουργικά συστήματα αποκτούν περισσότερα ερεθίσματα.

Ένα από τα πιο χρήσιμα αποτελέσματα της χρήσης των Μεθόδων Adeli είναι ότι τα παθολογικά αντανακλαστικά γίνονται πολύ λιγότερο έντονα και αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα δομές κίνησης πλησιέστερες στο φυσιολογικό.

Καθώς οι ασθενείς μαθαίνουν όλο και περισσότερο να κινούνται μόνοι τους, δείχνουν δραστική βελτίωση στον λόγο, τη νόηση και την οπτική και την ακουστική λειτουργία, τη λειτουργία της αφής και άλλες αισθητήριες λειτουργίες.