Ново Оборудване

Продукт Картина Цена
I.P.U. – PLUS 1 I.P.U. – PLUS 1 1200 € + V.A.T.
I.P.U. – PLUS 2 I.P.U. – PLUS 2 1500 € + V.A.T.
I.P.U. – PLUS 3 I.P.U. – PLUS 3 2200 € + V.A.T.
I.P.U. – PLUS 4 I.P.U. – PLUS 4 2700 € + V.A.T.
ROTOR – PLUS 1 ROTOR – PLUS 1 350 € + V.A.T.
ROTOR – PLUS 2 ROTOR – PLUS 2 300 € + V.A.T.
EQUIPMENT – PLUS 3 –I.P.U. EQUIPMENT – PLUS 3 –I.P.U. 900 € + V.A.T.

Дистрибуция

В Гърция: 10 работни дни
звън Гърция: 15 работни дни

За поръчки моля свържете се с телефонния: ++30 210 6042918