Seminare Adeli

Programi i Stërvitjes

09:00-16:00 (10:30-11:00 pushim për ushqim).

Dita 1 – Dita 10

Teoria e teknikës Adeli.

Dita 10 – Dita 30

Praktikë

Ju informojmë se koha që i jepet përgatitjes së fizikoterapistëve është koha që me të vërtetë nevojitet me qëllim që të mundet dikush të ketë një ide të qartë të metodës dhe të mënyrës së funksionimit të saj. Qendrat tona ofrojnë gjithashtu ambjentin e përshtatshëm, si dhe pajisjet e përshtatshme për ndjekjen normale të seminareve mësimore të metodës Adeli. Ju informojmë se çdo fizikoterapist i përgatitur ka skondo shtesë prej 10% në listën e çmimeve të pajisjeve Adeli. Ju lutemi të komunikoni me ne për informacione të mëtejshme.